• Generální dodavatel stavby výroby medikovaných směsí