• Dodávka a montáž čistého prostoru včetně VZT
  • Oprava čistých prostor pro balení chloridu vápenatého