Inženýrská a dodavatelská činnost v oblasti dodávek vzduchotechniky, klimatizací, tepelné techniky a vzduchotechnických systémů pro čisté prostory. Dodávky jsou zajišťovány včetně jejich podpůrných profesí – zdrojů topné a chladící vody, technologické páry, silnoproudého napájení zařízení a měření a regulace.

 • Činnosti v oblasti vzduchotechniky

  • Poradenská činnost v oblasti vzduchotechniky, chlazení a vytápění
  • Zajištění návrhů řešení a koncepcí vzduchotechniky, chlazení a vytápění
  • Zajištění projektové dokumentace vzduchotechniky , chlazení a vytápění ve všech stupních
  • Realizaci dodávky vzduchotechniky, chlazení a vytápění
  • Inženýrská a kompletační činnost ve výše uvedených odvětvích
  • Inženýrská a kompletační činnost při realizaci dodávek „ čistých prostorů ″
  • Zajištění komplexního vyzkoušení vzduchotechniky, chlazení a vytápění včetně finální přípravy na validace těchto systémů
 • Oblasti využití vzduchotechnických dodávek

  • Vzduchotechnické systémy pro „ čisté prostory “ , kontrolované prostory a ostatní servisní a administrativní prostory zákazníků, podnikajících ve farmaceutickém, potravinářském, chemickém, automobilovém a elektrotechnickém průmyslu
  • Systémy chlazení výrobní technologie chladící vodou v rozličných průmyslových odvětvích ( chlazení lisů, vstřikolisů, pecí a další podobné výrobní technologie )
  • Zdroje tepla a ústřední vytápění v průmyslových, občanských a bytových objektech
  • Větrání, klimatizace a technologická odsávání výrobních, servisních a administrativních prostor výrobních závodů a společností
  • Větrání a klimatizace objektů občanské a komerční výstavby
  • Výše uvedené činnosti jsme schopni zajistit v rámci České republiky i v některých zahraničních oblastech ( Slovensko, Polsko, Ruská federace apod. ).