Použití

Hliníkový kompozitní panel v tloušťce například 4 mm se používá ke zhotovení velkoplošných prvků pro opláštění budov na vnějších fasádách, interiérech, podhledech či obložení stěn, stropů, sloupů, do čistých a laboratorních obkladů stěn apod. Skládá se ze dvou hliníkových plechů o tloušťce 0,5 mm a vnitřního jádra. Pro reklamní či obkladové účely je také možnost dodat panel o celkové tloušťce 2 nebo 3 mm, kde jsou použity Al plechy o tloušťce 0,35 mm.

Varianty

Tento fasádní kompozit je dodáván ve dvou variantách

 • S PE bílým, šedým a černým jádrem pro použití v prostorech či na fasádách bez požárního nebezpečí do výšky 12m
 • S nehořlavým jádrem, odpovídající požární klasifikaci dle EN 1350-1 třídě B.

Umožňuje použití na fasádách vícepodlažních budov

Přednosti materiálu

Vysoká pevnost srovnatelná s hliníkovým plechem tloušťky 3,3 mm, dokonalá rovinnost, odolnost proti poškození a tlaku, odolnost proti vlhkosti , odolnost vůči čisticím prostředkům a dezinfekčním prostředkům ve farmacií a zdravotnictví , velice jednoduché opracování, široká
škála barevných odstínů.

Povrchová úprava

Tyto kompozity jsou standardně dodávány s povrchovou úpravou PE 25 um za příplatek lze PDF nebo Kynar 500 PVDF zaručující maximální kvalitu a garance.

Pro zachování jednotného vzhledu materiálu (šarže barevném odstínu) je nezbytné objednávat dodávku najednou, případně je možné ji dělit po etapách. Při výrobě a montáži je nutné dodržovat souhlasný směr označený šipkami na ochranné fólii.

Deska s NANO povrchem

 • Tento povrch umožňuje maximální odtok dešťů s minimálním zašpiněním nebo zanecháním stop po vodě, sněhu a ostatních povětrnostních vlivech.
 • Novinka proti grafity nástřikům a permanentním popisovačům – ideální pro přízemní části budov a fasád.

Všechna tato poškození lze z tohoto povrchu setřít suchým hadrem či jemnou houbičkou, případně s lehkým navlhčením obyčejné vody.
Nikdy nepoužívat rozpouštědla a jiné chemikálie, hrozí zničení NANO povrchu a zánik těchto excelentních vlastností.

Technické parametry

Základní prametry

 • Tloušťka:  2– 6 mm P
 • Šíře:  1020 mm, 1250 mm, 1500 mm
 • Délky:  2000-6000 mm
 • Skladem:  3 – 4/1250/3200 a 4000 mm
 • Hmotnost PE:  5,6 kg/m2 +- 5%
 • Hmotnost fr:  7,7 kg/m2+- 5%

Tolerance

 • Tloušťka:  ± 0,2 mm
 • Šíře: – 0 mm / + 2 mm
 • Délka:  ± 4 mm
 • Diagonální rozdíl:  max. 3 mm
 • Rovinnost: ± 0,2 mm
 • Al materiál – slitina :  EN AW-3003 (Al Mn 1 Cu)
 • Mez pevnosti tahu:  min. 170 Mpa / max. 210
 • Poloměr ohybu:  1800 – 900 : 2,5 – 1,5 tloušťky plechu
 • Tepelná roztažnost:  dána tepelnou roztažností vnějších Al plechů, při rozdílu teplot 500 °C délkové prodloužení 1,2 mm/m.

PVDF povrch produktů byl testován

 • Tvrdost:  ASTM D 3363-74 (NCAA II-12)
 • Ohebnost T ohyb:  ASTM D 4145-83 (NCAA II-19)
 • Přilnavost: ASTM D 4145-87 (NCAA II-5)
 • Oděr:  ASTM D 968-81 (NCAA II-12)
 • Odolnost detergenty: ASTM D 2248-73 (ECCA T5)
 • Solná mlha: ASTM B 117-85 (NCAA II-2)
 • Vlhkost: ASTM D 2247-87 D-2244-89
 • Odolnost křídování: ASTM D 659-86: D-4214-89
 • Odolnost na maltu: AAMA 605,2-91 TEST 7.7.2
 • Barevná stálost: ASTM D 2244-85 D-2244-89